กทม.แนะวิธี เดินทาง หากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องไปรับการรักษาโดยรถยนต์