กลุ่มคน อยากย้ายประเทศปลิวแล้ว ล่าสุดตั้งกรุ๊ปใหม่ พริบตาเดียวคนเข้าทะลุ 100,000