กองถ่ายสารคดีอนามัย โลก เลือกไทยถ่ายทอดความสำเร็จในการรับมือโควิด-19