กัมพูชา เยียวยา 2.3 ล้านคนจนจากวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่ 120-920 บาท นาน 5 เดือน