การบินไทยแจง มีเงินคืนค่าตั๋วให้ลูกค้าทุกคน ยันขอให้มั่นใจแม้ “ไม่ได้บิน”