กู้ภัยอ่างทอง มาเก้อ! ไม่ได้ฉีดวัคซีนทั้งที่มีนัดหมาย โวยเจอวีไอพีได้เป็นกรณีพิเศษ