จะแสดงสีหน้าท่าทางอย่างไร เมื่อต้องใส่ “หน้ากากอนามัย” ตลอดเวลา