ดาวหางนี โอไวส์ โชว์ตัวอวดหางเหนือฟากฟ้า ในคืนเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 6,767 ปี