ตำรวจเผย รถฉีดน้ำ 3 คัน ถูกกรอกทรายใส่ถังน้ำมัน แผงวงจรควบคุมพังทั้งระบบ