ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง! กรุงปักกิ่งออกกฎ 29 ข้อสร้างวินัยสังคม แบน “พฤติกรรมไร้อารยะ”