นาทีขวัญหาย “ประตูเข้าออกบ้าน” หลุดจากรางล้มทับร่างเด็กผู้หญิง!!!!! หนักขนาดผู้ใหญ่ยังยกไม่ขึ้น