นิวซีแลนด์ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ติดต่อกันเป็นวันที่ 21 แล้ว