น้องชายปฏิเสธกระแสข่าว “น้องอิ่มบุญ” เป็นลูกของตนเอง ปัดเอี่ยวเงินบริจาค