“ประยุทธ์” ยอมรับเศรษฐกิจมีปัญหา นึกถึงประชาชนทุกวัน เข้าใจว่าลำบากแต่ต้องช่วยกัน