ผอ.แจงดราม่า ครูตะคอก นักเรียนติดโบว์ขาว ถาม “เขาให้ไปตายจะไปไหม”