ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” รีบใช้จ่ายครั้งแรก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563