ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เอาจริง ส่งนิติกรแจ้งความ “พิมฐา” ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด