ฝุ่นปกคลุม อ่างทอง ทั้ง 7 อำเภอ ค่าดัชนี PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในรอบเดือน