มาถึงแล้ว! นักท่องเที่ยว จีน คณะแรก 41 คน ยอมกักตัว 14 วัน ก่อนอยู่เที่ยวไทยยาวๆ