ยอดตายพุ่ง! โควิดวันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,041 ราย เสียชีวิตอีก 31 ราย