ยินดีด้วย! เด็กหญิงสอบเข้า ม.1 จากใน รพ.สนาม ล่าสุดหายป่วยแล้วแถมสอบติดสมใจ