ยิ่งใหญ่! ร้านเฟอร์นิเจอร์บุรีรัมย์ ผลิต 2,000 เตียงช่วย รพ.สนาม