ยุติการ เคลื่อนย้ายสารสไตรีนจากโรงงานกิ่งแก้ว ฝนตกพื้นไม่แข็งแรง