รร.นายสิบทหารบก ติดโควิด 34 ราย หมอสั่งกลุ่มเสี่ยงพ่นจมูกปากด้วย