ลุงขับซาเล้ง เป็นลมหมดสติ นอนเปียกฝนข้างทาง เคราะห์ดีพลเมืองดีช่วยได้ทัน