ศบค.เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เป็น ทหาร ไทยกลับจากฝึกที่สหรัฐฯ