สถานทูตไทยเผย เยอรมนี ยังไม่รับรองซิโนแวค เข้าประเทศ-เปลี่ยนเครื่อง