“สมศักดิ์” ปิ๊งไอเดีย เปลี่ยนคุกเป็นสถานที่เที่ยว นำร่อง 10 แห่งทั่วประเทศ