สสส.ส่งคลิปสร้างความรู้ความเข้าใจโควิด-19 ไม่ใช่โรคเรื้อรัง หยุดการตีตรา ร่วมสร้างสังคมที่อยู่ด้วยกันได้