สหราชอาณาจักรขึ้นแท่น “ประเทศแรก” อนุมัติใช้ “วัคซีนโควิด-19”