ส่อวุ่น! ชัยภูมิพบเด็กติดเชื้อ 2 ราย เร่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงกว่า 80 คน