อดีตเมียถือภาพ-อัฐิ พล.ต.ต.ธารินทร์ รอพบหน้า “ลุงบุญช่วย” หน้ากองปราบ