เจออีกจุด ภาพวาดลายคำ หลังพระประธานวัดดังเชียงใหม่ ถูกทาสีทับ ลบหายเกลี้ยง