เจ้าของ แทบเป็นลม วัยรุ่นเช่าห้องอยู่ลำพังมา 2 ปี เปิดเข้าไปดูเกินคำว่าเน่า