เจ้าอาวาส วัดไทย ลอสแอนเจลิส ไม่ได้มรณภาพเพราะโควิด-19 แต่มีพระติดเชื้อ 3 รูป