เดอะมอลล์ สั่งปิดร้านอาหาร-ร้าน IT 3 วัน หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 ใช้บริการ