“เป๊กซ์ วงซีล” โพสต์ปกป้องเด็กชู 3 นิ้ว ซัดผู้ใหญ่ต้องพร้อมรับฟังบ้าง