เผยคนไข้ โควิด-19 ที่แม่สอด ปกปิดประวัติเสี่ยง ทำแพทย์พยาบาลไม่ได้ใส่ชุดป้องกัน