เยียวยาศพ ที่ 4! ผู้ใหญ่บ้านวัย 46 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน