แคลิฟอร์เนียวิกฤตหนัก ฟ้าผ่า 1.2 หมื่นครั้ง จุด ไฟป่า ไหม้ลุกลามล้านเอเคอร์