แบบบ้าน สองชั้น หลังคาจั่ว บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สไตล์ญี่ปุ่น มีระเบียงและที่เก็บจักรยาน