ไฟเขียว ถอด “ใบกัญชา-กัญชง” ออกจากบัญชียาเสพติด ใช้ในทางการแพทย์ได้