“วิระชัย” มาแล้ว ยิ้มหวานเข้าตร. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เผยมีขวัญกำลังใจทำงาน