“สกอตแลนด์” ขึ้นแท่นประเทศแรกในโลก แจก “ผ้าอนามัยฟรี” สำหรับทุกคน