“หอไอเฟล” เปิดทำการอีกครั้ง หลังล็อกดาวน์โควิด-19 กว่า 100 วัน